Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare, iti exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor, in concordanta cu informatiile detaliate prezentate aici. SUNT DE ACORD

PROCEDURI IN DESFASURARE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. (CMPCVB S.A.) intentionează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect Achiziție imobil de tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha) pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne ale Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. abrobate de Directorul General, publicate pe site-ul propriu (www.cmpcvb.ro).

Valoarea estimată a achiziției: 2.027.731,09 lei fără TVA.

 

 

Ofertele se vor depune în plic închis la puncul de lucru al autorității contractante până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 06.05.2019, ora 13:00

Termenul limită maxim de transmitere a solicitărilor de clarificări: 29.04.2019, ora 14:00

Termenul limită maxim pentru publicarea răspunsului consolidat la solicitările de clarificări: 01.05.2019, ora 14:00

Data ședinței de deschidere a ofertelor: 06.05.2018, ora 14:00

Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 50,  sector 4, București

Localitate: Bucuresti

Cod poştal: 040281

Ţara: Romania

 

 

Anexă prezentei invitații de participare este documentația de atribuire.

Norme procedurale interne privind procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de teren.

Fisa de date

Model formulare

Model contract de achizitie

Caiet de sarcini

 

Publicare anunț de achiziție în data de 02.04.2019.

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#